HỌC BỔNG LA TROBE COLLEGE EARLY BIRD LÊN ĐẾN $5000AUD CHO HỌC SINH VIỆT NAM

Early Bird Scholarship AUD$5,000 từ La Trobe College cho chương trình Diploma vào intake tháng 2, 2020.

Chương trình Pathway lên đại học La Trobe:

Học sinh có thể apply bất cứ khoá nào tại La Trobe University với cơ hội nhận học bổng đầu vào của các khoá sau:

  • Bachelor of Accounting
  • Bachelor of Business (Accounting)
  • Bachelor of Business (Accounting and Finance)
  • Bachelor of Business (Event Management/Marketing) (Only for citizens of South Asia)
  • Bachelor of Business (Tourism and Hospitality)
  • Bachelor of Engineering Honours (Industrial)
  • Bachelor of Finance

Link tham khảo: https://www.latrobe.edu.au/scholarships/other-scholarship-opportunities/courses?fbclid=IwAR08vRiDzIyxz4JLXnO8bdUihn2tSEDQe1US5Y59Ht5foDyhzuMo5ekoy-M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin học bổng
Hotline
Chat Zalo
Chat Facebook